GOSPODARKA PRZESTRZENNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Z EL. GIS

w ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

Studia podyplomowe rozpoczną się od semestru letniego – marzec 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na studia I stopnia  na kierunku

 

Administracja 

 

– specjalność  Administracja i zarządzanie publiczne 

 

Nowość – Studia podyplomowe 2 semestralne

KADRY I PŁACE

PRAWO I PROCEDURA ADMINISTRACYJNA DLA URZĘDNIKÓW