Rekrutacja 2019

Serdecznie zapraszamy na: Nowość ! Studia podyplomowe: KADRY I PŁACE Studia skierowane są do osób posiadających dyplom studiów wyższych: kadry kierowniczej każdego szczebla; osób pracujących w agencjach lub działach doradztwa HR, w działach BHP oraz publicznych...