Prosimy o sprawdzanie planów zajęć dzień przed zajęciami, ponieważ plany zajęć mogą ulegać zmianom z przyczyn niezależnych od Uczelni

STUDIA LICENCJACKIE

TERMINARZ  ZJAZDÓW 2018/2019 letni.docx w załączeniu

I ROK

II ROK

III ROK

Grupy seminaryjne VI semestr

 

STUDIA PODYPLOMOWE

TERMINARZ  ZJAZDÓW 2018/2019 letni.docx w załączeniu

ADMINISTRACJA Z ELEMENTAMI E administracji I semestr

ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I semestr

ADMINISTRACJA Z ELEMENTAMI E administracji II semestr

ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE PUBLICZNE  II semestr

BHP I semestr

BHP II semestr

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I semestr

KADRY i PŁACE II semestr

RB I semestr

RB II semestr

Wykorzystanie TECHNIK INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH w pracy dydaktycznej

Zarządzanie w Transporcie i Spedycji II semestr