Prosimy o sprawdzanie planów zajęć dzień przed zajęciami, ponieważ plany zajęć mogą ulegać zmianom z przyczyn niezależnych od Uczelni

STUDIA LICENCJACKIE

TERMINARZ  ZJAZDÓW 2019/2020 w załączeniu dok.

I ROK

II ROK

III ROK

STUDIA PODYPLOMOWE

TERMINARZ  ZJAZDÓW 2019/2020 w załączeniu dok.

ADMINISTRACJA Z ELEMENTAMI E administracji II semestr

ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE PUBLICZNE II semestr

BHP I semestr

BHP II semestr

KADRY i PŁACE II semestr

RB II semestr

Zarządzanie w Transporcie i Spedycji II semestr

Wykorzystanie TECHNIK INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH w pracy dydaktycznej

<p>

</p>