PLANY ZAJĘĆ

STUDIA LICENCJACKIE

TERMINARZ  ZJAZDÓW 2018/2019 zimowy.docx

I ROK

II ROK

III ROK

 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 

TERMINARZ  ZJAZDÓW 2018/2019 zimowy.docx

ADMINISTRACJA Z ELEMENTAMI E administracji I semestr

ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I semestr

ADMINISTRACJA Z ELEMENTAMI E administracji II semestr

ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE PUBLICZNE  II semestr

BHP I semestr

BHP II semestr

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I semestr

KADRY i PŁACE I semestr

RB I semestr

RB II semestr

T & S I semestr