Szanowni Państwo,
trwa rekrutacja na ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD MARCA studia I stopnia (licencjackie) na kierunek ADMINISTRACJA. Zapraszamy do rekrutacji on line.
Zapraszamy do rekrutacji na ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ OD MARCA studia podyplomowe na kierunkach związanych z pracą w administracji publicznej, m.in.
Administracja z elem. e-Administracji
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja i zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z el. GIS w adm. publ.
Rachunkowość budżetowa
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kadry i płace
Prawo w biznesie
Prawo i procedura administracyjna dla urzędników
Transport i spedycja (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)