Szanowni Państwo
rozpoczynamy REKRUTACJĘ  na studia I stopnia (licencjackie) na kierunek ADMINISTRACJA do wyboru specjalność:
E – administracja
– Zarządzanie publiczne
 
 
oraz  na STUDIA PODYPLOMOWE na kierunkach związanych z pracą w administracji publicznej,
 
Zapraszamy do rekrutacji on line.
Administracja z elem. e-Administracji
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja i zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z el. GIS w adm. publ.
Rachunkowość budżetowa
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kadry i płace
Prawo w biznesie
Prawo i procedura administracyjna dla urzędników
Transport i spedycja (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)