• UWAGA

W dniu 28 października uruchomione zostają studia podyplomowe kierunek

TRANSPORT I SPEDYCJA

otwieramy rekrutacje na KURS Archiwizacji
Zapraszamy do rekrutacji on line.
Administracja z elem. e-Administracji
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja i zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z el. GIS w adm. publ.
Rachunkowość budżetowa
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kadry i płace
Prawo w biznesie
Prawo i procedura administracyjna dla urzędników
Transport i spedycja (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)