Dane Podstawowe:

Imię(wymagane)

Nazwisko(wymagane)

Rodzaj studiów (wymagane)

Kierunek studiów (wymagane, wybierz kierunek przy Studiach Podyplomowych)

System studiów (wymagane)

Data Urodzenia (wymagane)

Miejsce Urodzenia (wymagane)

Adres Zameldowania:

Miasto (wymagane)

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy

Województwo (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:

STUDIA LICENCJACKIE:

4 zdjęcia dowodowe
Świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię
Kserokopię dowodu osobistego
CV
Podanie
Kwestionaiusz osobowy

STUDIA PODYPLOMOWE:
CV
Odpis dyplomu uczelni wyższej
2 zdjęcia dowodowe
Podanie
Kwestionariusz osobowy

UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

skorzystaj z e-rekrutacji u naszego partnera My-Studies

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77; 662 364 359
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło