Serdecznie zapraszamy do rekrutacji on line na
 
 
 Studia I Stopnia ( licencjackie)  na kierunku ADMINISTRACJA  specjalność Zarządzanie Publiczne
 
 
oraz
 
 
 Na Studia podyplomowe:
Administracja z elem. e-Administracji
Administracja i zarządzanie publiczne
Administracja i zamówienia publiczne
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z el. GIS w adm. publ.
Rachunkowość budżetowa
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Kadry i płace
Prawo w biznesie
Prawo i procedura administracyjna dla urzędników
Transport i spedycja (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)

 Zapraszamy na

KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY