Opłaty

Studia licencjackie

Wpisowe:

Opłata wpisowa wynosi:
– 50 zł,

Czesne w roku akademickim 2018/2019 wynosi odpowiednio:

– dla studiów niestacjonarnych (z modułem e-Administracja, Zarządzanie publiczne)

I rok 330 zł miesięcznie
II rok 330 zł miesięcznie
III rok 330 zł miesięcznie

Czesne płatne jest w ratach miesięcznych, za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, z wyłączeniem miesięcy (sierpień i wrzesień).

Numer konta do wpłat:
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

Studia podyplomowe

Wpisowe:

Opłata wpisowa wynosi:
– 50 zł.

– w przypadku kontynuacji studiów na studiach podyplomowych (przez absolwentów WSAP) nie pobieramy opłaty za wpisowe.

Czesne  za studia  –  wynosi odpowiednio:

Administracja z elementami e-administracji 2600zł
Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego 2600zł
Administracja i zarządzanie publiczne 2600zł
Audyt i gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2600zł
BHP 2600zł
Doradca klienta urzędu pracy 2900zł
e-Administracja 3000zł
Ekonomia społeczna 2300zł
Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego 2800zł
Gospodarka odpadami 2800zł
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w administracji publicznej 2800zł
Kadry i płace 2600zł
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 2300zł
Marketing wyborczy w samorządzie terytorialnym 2400zł
Master of public administration (MPA) 5000zł
Menedżer kultury 2400zł
Prawo i procedura administracyjna dla urzędników 2600zł
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2600zł
Prawo w biznesie 3000zł
Public relations w samorządzie terytorialnym 2600zł
Rachunkowość budżetowa 2600zł
Transport i spedycja (certyfikat) 3000zł
Zamówienia publiczne 2600zł
Zarządzanie polityką społeczną 2600zł


Numer konta do wpłat:
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

lub bezpośrednio w kasie Uczelni.

Korzyści

1/ Brak ukrytych opłat,
2/ Czesne płacisz tylko przez 10 miesięcy,
3/Dostajesz bezpłatny dostęp do wifi na terenie Uczelni.

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło