Rektor

dr Jolanta Mikołajczyk ? Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.