Informujemy, że w  roku akademickim 2019/2020 uruchamiamy następujące kierunki studiów:

Administracja specjalność Zarządzanie publiczne – studia licencjackie,

Administracja z elementami E administracji – studia podyplomowe

Administracja i Zarządzanie publiczne – studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – studia podyplomowe

Kadry i Płace – studia podyplomowe

Rachunkowość Budżetowa – studia podyplomowe