Rekrutacja – Studia I stopnia i Podyplomowe

Trwa rekrutacja na studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunek ADMINISTRACJA oraz liczne kierunki studiów podyplomowych związanych z administracją publiczną ADMINISTRACJA z elem. e-ADMINISTRACJI, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ADMINISTRACJA I ZAMÓWIENIA...

Zapraszamy do rekrutacji na studia!

Studia I stopnia – kierunek ADMINISTRACJA (nst.) Studia Podyplomowe: Administracja z elementami E-Administracji Administracja i Zarządzanie Publiczne Administracja i Zamówienia Publiczne Rachunkowość Budżetowa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Kadry i Płace...

Weekendowe warsztaty zamówień publicznych

  Zapraszamy do rekrutacji na weekendowy kurs  Zamówienia publiczne! Organizatorzy:Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – KielcePracownia Zamówień Publicznych – Piotr SperczyńskiSOA – Service Oriented Architecture – Grzegorz Basiński Terminy rozpoczęcia...