Zaznacz stronę

Kielce to jedno z dwunastu największych miast akademickich w Polsce. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach może poszczycić się najdłuższym w regionie stażem w kształceniu na kierunku administracja.

Naszą misją jest kształcenie profesjonalistów, realizujemy ją m.in. dzięki szerokiej ofercie edukacyjnej dostosowanej do rynku pracy oraz przekazywaniu wiedzy użytecznej, przydatnej w pracy zawodowej naszych studentów i absolwentów. Jest to możliwe dzięki wyspecjalizowanej kadrze naukowej, złożonej z profesjonalistów w swoich dziedzinach, którzy sprawiają, że nauczanie na WSAP odbywa się na wysokim poziomie.

Niewielkie grupy sprzyjają interakcji wykładowca-student. Pozwalają na integrację jej członków, co z kolei sprzyja powstawaniu koleżeńskiej atmosfery, ułatwiającej wymianę doświadczeń, dobrych praktyk i pomysłów. Wiedza to jednak nie wszystko. Stawiamy również na doświadczenie, które nasi studenci mają okazje zdobyć w toku nauczania podczas praktyk studenckich. WSAP to możliwość równoczesnego studiowania, pracy zawodowej jak i podnoszenie kwalifikacji.

Absolwenci studiów I stopnia, mają możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia zgodnie ze swoimi preferencjami co do kierunku i wyboru uczelni. Przez wiele lat  absolwenci WSAP kierowali swe kroki na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (w ramach porozumienia między uczelniami z 2004 r.) czy też Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (w efekcie porozumienia z 2000r.).

Warto wspomnieć, że na wysokim poziomie jest nie tylko kształcenie, ale również organizacja studiów i przyjazna studentom administracja.

Najlepszą jednak rekomendacją dla WSAP są opinie naszych absolwentów!

Skip to content