Zaznacz stronę

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach została utworzona w 1999 r. kontynuując 10-letnią tradycję Pomaturalnej Szkoły Samorządu i Administracji – jednej z pierwszych szkół administracyjnych w Polsce.
Uczelnia kieruje się misją kształcenia pracowników administracji na poziomie odpowiadającym warunkom nowoczesnego, europejskiego państwa prawa.

WSAP ściśle współpracuje z samorządami zarówno w zakresie procesu dydaktycznego, a przede wszystkim praktyk dla studentów, jak i programów badawczych.
Uczelnia to przede wszystkim środowisko – ludzie, którzy ją tworzą: profesorowie, praktycy i eksperci w zakresie funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej.

WSAP to także specyficzna – tworzona przez lata w tym środowisku atmosfera wyrażająca się troską o wszechstronny rozwój studentów. Bliski kontakt studenta z wykładowcami, nieliczne grupy ćwiczeniowe i seminaryjne, nacisk na zdobywanie umiejętności menedżerskich, językowych, pracy samodzielnej i w grupie, poruszanie się w świecie nowoczesnych technologii informatycznych – to cele realizowane w kieleckiej WSAP.
Jakość kształcenia oraz właściwe funkcjonowanie Uczelni potwierdzone zostały w 2004, 2010, 2016 roku pozytywnymi ocenami Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
W naszej Uczelni czeka na Państwa życzliwy zespół ludzi, którzy pomogą wejść w życie zawodowe z dorobkiem doświadczeń niezbędnych do znalezienia odpowiedniej do posiadanych aspiracji pracy.

Skip to content