• Administracja z elementami E administracji
  • Gospodarka Przestrzenna i Ochrona Środowiska
  • Kadry Płace i Ubezpieczenia Społeczne
  • Zarządzanie w Transporcie i Spedycji- certyfikat kompetencji przewoźnika