Zaznacz stronę

Kadrę Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach stanowią pracownicy naukowi oraz praktycy z doświadczeniem w pracy w administracji publicznej. Wykładowcy związani z Uczelnią identyfikują się z jej wizją, misją i zakładanymi celami działalności.

Wiedza wynikająca z doświadczenia wykładowców jest dla naszych studentów wartością nie do przecenienia.

Pracownicy dydaktyczni nie izolują się od studentów. Studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącymi zajęcia na uczelni lub w czasie konsultacji odbywających się na platformie Teams.

Pracownicy administracji WSAP starają się pomagać studentom we wszelkich sprawach związanych z procesem edukacji. Komunikacja studentów z administracją uczelni może się odbywać wszelkimi dostępnymi kanałami (mail, telefon, sms), nierzadko poza godzinami pracy.

Skip to content