Zaznacz stronę

Kształcenie specjalistyczne – jedyni w Kielcach

Kształcenie specjalistyczne (ang. „short-cycle higher education”) – forma kształcenia prowadzona przez uczelnie wyższe, odpowiadająca poziomowi 5 Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Studia w tej formie adresowane są do osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (można być przyjętym bez zdanej matury). Nauka trwa 3 semestry i zorientowana jest na rozwój umiejętności praktycznych.

Absolwenci kształcenia specjalistycznego otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Świadectwo to dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą być przyjęci na IV semestr wybranych studiów licencjackich lub magisterskich (jeśli w trakcie trwania nauki uzupełnią maturę).

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, jako pierwsza uczelnia w regionie, uruchamia w roku akademickim 2021/22 kształcenie specjalistyczne.