Zaznacz stronę

Kształcenie Specjalistyczne (KS) czyli Studia Krótkiego Cyklu (SKC) (ang. „short-cycle higher education”) to forma kształcenia prowadzona przez uczelnie wyższe, odpowiadająca poziomowi 5 Polskiej oraz Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Studia w tej formie adresowane są do osób, które ukończyły szkołę średnią (można być przyjętym bez zdanej matury). Nauka trwa 3 semestry i zorientowana jest na rozwój umiejętności praktycznych.

Świadectwo to dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą być przyjęci na IV semestr wybranych studiów licencjackich lub magisterskich (jeśli w trakcie trwania nauki uzupełnią maturę).


Osoby, które nie będą posiadały świadectwa dojrzałości w momencie ukończenia nauki otrzymają certyfikat specjalisty w zakresie wybranej dyscypliny.

WSAP jako pierwsza instytucja w regionie, uruchomiła studia krótkiego cyklu.

Kształcenie specjalistyczne odbywa się w formie niestacjonarnej w systemie zajęć na terenie uczelni, zajęć on-line lub hybrydowych.

Kto może skorzystać z systemu kształcenia specjalistycznego?
• Absolwenci szkół średnich posiadający maturę, jednak tymczasem niezdecydowani w kwestii wyboru kierunku studiów
• Absolwenci liceów, techników, szkół policealnych, szkół branżowych II stopnia nie posiadający matury
• Kształcenie specjalistyczne to także oferta dla osób z doświadczeniem zawodowym niepotwierdzonym dyplomem, które chciałyby pogłębić posiadane kwalifikacje i uzyskać dyplom

Osoby, które podejmą kształcenie specjalistyczne nie posiadając matury uzyskają po ukończeniu trzeciego semestru świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.

Osoby, które podejmą studia krótkiego cyklu bez zdanej matury, jednak w trakcie trwania kształcenia specjalistycznego uzyskają maturę, po wypełnieniu wymogów programowych, otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty administracji, co otwiera im drogę do podjęcia studiów licencjackich np. od czwartego semestru.

Kształcenie specjalistyczne odbywa się w formie niestacjonarnej w systemie zajęć na terenie uczelni, zajęć on-line lub hybrydowych.

Uwaga!
W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.
Kształcenie specjalistyczne to doskonała oferta dla osób
, które jeszcze nie posiadają matury, ale chcą kontynuować edukację.

Skip to content