Centrum Kształcenia Ustawicznego WSAP zaprasza na kursy:

  • przegotowujące do egzaminu na Certyfikat Przewoźnika Drogowego
  • Kurs Archiwalno-Kancelaryjny
  • Weekendowy Kurs Zamówień Publicznych