Zaznacz stronę

Zapraszamy studentów do korzystania z zasobów zamieszczanych sukcesywnie na platformie e-learningowej WSAP pod adresem:

https://wsap-kielce.moodle.org.pl/

Korzystając z wiadomości przesłanych Państwu na maile, należy wejść do platformy a następnie wejść na zakładkę KURSY i odszukać swój rocznik lub kierunek studiów podyplomowych.