Trwa rekrutacja na studia I stopnia (niestacjonarne) na kierunek ADMINISTRACJA oraz liczne kierunki studiów podyplomowych związanych z administracją publiczną ADMINISTRACJA z elem. e-ADMINISTRACJI, ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, ADMINISTRACJA I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, KADRY I PŁACE, RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA, BHP, ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE I SPEDYCJI (certyfikat przewoźnika), GOSPODARKA PRZESTRZENNA i wiele innych…