Dane Podstawowe:

Imię(wymagane)

Nazwisko(wymagane)

Rodzaj studiów / Kursu (wymagane)

Kierunek studiów / Nazwa kursu (wymagane, wybierz kierunek przy Studiach Podyplomowych)

System studiów (wymagane)

Data Urodzenia (wymagane)

Miejsce Urodzenia (wymagane)

Adres Zameldowania:

Miasto (wymagane)

Ulica

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy

Województwo (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:

STUDIA LICENCJACKIE:

4 zdjęcia dowodowe
Świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię
Kserokopię dowodu osobistego
CV
Podanie
Kwestionaiusz osobowy

STUDIA PODYPLOMOWE:
CV
Odpis dyplomu uczelni wyższej
2 zdjęcia dowodowe
Podanie
Kwestionariusz osobowy

UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

Telefony:
41 368 66 61
41 330 37 88
41 368 60 77
662 364 359


Smiley face

Godło