Zasady rekrutacji

Studia licencjackie

O przyjęcie do WSAP mogą ubiegać się osoby mające wykształcenie średnie i pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w szczególności do pracy w administracji publicznej lub administracji gospodarczej. Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w Sekretariacie Uczelni następujące dokumenty:

Studia podyplomowe

O przyjęcie do studium podyplomowego mogą ubiegać się osoby legitymujące się wykształceniem wyższym. Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w Sekretariacie Uczelni następujące dokumenty:

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Rektor WSAP na podstawie przedłożonych dokumentów.