Egzamin dyplomowy

Regulamin procesu dyplomowania

załącznik do Regulaminu procesu dyplomowania

warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z pracy dyplomowej
zaliczenie wszystkich egzaminów i praktyk przewidzianych w planie studiów

Do dyplomu należy dostarczyć :
4 fotografie o wym. 4,5 cm na 6,5 cm

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów wynosi 60 zł.

Student otrzymuje dyplom ukończenia studiów w ciągu 30 dni od daty obrony.

Pobierz (PDF, 72KB)