Opłaty

Studia I stopnia (licencjackie) - kierunek ADMINISTRACJA

Wpisowe:

Opłata wpisowa wynosi:
– 80 zł,

 Czesne – dla studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku ADMINISTRACJA (z modułem specjalnościowym Administracja i Zarządzanie Publiczne) w roku akademickim 2020/2021

wynosi: 280 zł / mc

Czesne płatne jest za każdy miesiąc z góry, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od października 2020 r.

 Numer konta do wpłat:
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

Studia podyplomowe

Wpisowe:

Opłata wpisowa wynosi:
– 80 zł.

– w przypadku kontynuacji studiów na studiach podyplomowych (przez absolwentów WSAP) nie pobieramy opłaty za wpisowe.

Czesne  za studia  płacone w czterech ratach –  wynosi odpowiednio:

Administracja z elementami e-administracji 2600zł
Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego 2600zł
Administracja i zarządzanie publiczne 2600zł
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2600zł
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (BHP) 2600zł
Doradca klienta urzędu pracy 2900zł
e-Administracja 3000zł
Ekonomia społeczna 2600zł
Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego 2800zł
Gospodarka odpadami 2800zł
Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w administracji publicznej 2800zł
Kadry  – Płace i Ubezpieczenia Społeczne 2800zł
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych 2800zł
Marketing wyborczy w samorządzie terytorialnym 2600zł
Master of public administration (MPA) 5000zł
Menedżer kultury 2600zł
Prawo i procedura administracyjna dla urzędników 2800zł
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 2800zł
Prawo w biznesie 3000zł
Public relations w samorządzie terytorialnym 2600zł
Rachunkowość budżetowa 2600zł
Transport i spedycja (certyfikat) 3000zł
Zamówienia publiczne 2800zł
Zarządzanie polityką społeczną 2600zł


Numer konta do wpłat:
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

lub bezpośrednio w kasie Uczelni.

Korzyści

1/ Brak ukrytych opłat,
2/ Dostajesz bezpłatny dostęp do wifi na terenie Uczelni.
3/ Absolwenci jednego z naszych kierunków, podejmując kolejne studia są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

Telefony:
41 368 66 61
41 330 37 88
41 368 60 77
662 364 359


Smiley face

Godło