Plan sesji

Terminy egzaminów   kierunek ADMINISTRACJA

I ROK

Struktura Sektora Publicznego – 21 stycznia godz. 11.00

Podstawy psychologii – 28 stycznia godz. 8.45

Europejskie Standardy Obywatelskie – 28 stycznia godz. 11.30

Polityka Regionalna UE  – 28 stycznia godz. 12.00

Prawo  karne i wykroczeń – 29 stycznia godz. 10.00

Podstawy socjologii – 29 stycznia godz. 11.00

Lektorat – 1 lutego godz. 9.00

 Nauka o administracji – 4 lutego godz. 10.00

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – 4 lutego godz. 10.00

 

II ROK

Postępowanie administracyjne – 22 stycznia godz. 13.00

Polityka społeczna – 28 stycznia godz. 13.00

Zarządzanie strategiczne w samorządzie – 28 stycznia godz. 13.30

Prawo cywilne z umowami w administracji – 28 stycznia godz. 14.00

Lektorat  – 1 lutego godz. 9.00

III ROK

Publiczne Prawo Gospodarcze – 22 stycznia godz. 12.00

Legislacja administracyjna – 29 stycznia godz. 10.00

Administracja i zarządzanie – 29 stycznia godz. 10.30