Zaznacz stronę

Prowadzimy nabór na

Studia I stopnia (licencjat) niestacjonarne na kierunku: Administracja

Studia podyplomowe trwają 9 miesięcy- najbogatsza oferta studiów z obszarów administracji, prawa i finansów, na kierunkach takich jak:

 • Administracja z ceberbezpieczeństwem,
 • Administracja i zarządzanie publiczne
 • Zamówienia publiczne, pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych
 • Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Gospodarka odpadami
 • Cyberbezpieczeństwo z elementami audytu w Administracji Publicznej
 • Prawo w biznesie,
 • Front End Developer z Angular
 • Finanse i Rachunkowość w JST
 • Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w AP z GIS,
 • Zarządzanie polityką społeczną,
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat zawodowy).

NOWOŚĆ – Kształcenie specjalistyczne:

Kształcenie specjalistyczne (ang. „short-cycle higher education”) – forma kształcenia prowadzona przez uczelnie wyższe, odpowiadająca poziomowi

5 Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Studia w tej formie adresowane są do osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (można być przyjętym bez zdanej matury). Nauka trwa 3 semestry i zorientowana jest na rozwój umiejętności praktycznych.

Absolwenci kształcenia specjalistycznego otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Świadectwo to dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą być przyjęci na IV semestr wybranych studiów licencjackich lub magisterskich (jeśli w trakcie trwania nauki uzupełnią maturę).

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, jako pierwsza uczelnia w regionie rozpoczyna nauczanie na poziomie 5 PRK!

Proponowane kierunki:

 • Dyplomowany specjalista administracji
 • Dyplomowany specjalista Cyberbezpieczeństwa
 • Front- End Developer z Angular

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza rekrutacyjnego

Studia w Kielcach? Wybierz WSAP!

Skip to content