Zaznacz stronę

Prowadzimy nabór na rok akademicki 2022/2023

Studia I stopnia (licencjat) niestacjonarne na kierunku: Administracja

Studia podyplomowe – najbogatsza oferta studiów z obszarów administracji, prawa i finansów, na kierunkach takich jak:

 • Administracja z elementami e-administracji,
 • Administracja i zamówienia publiczne,
 • Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Prawo w biznesie,
 • Rachunkowość budżetowa,
 • Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska,
 • Zarządzanie polityką społeczną,
 • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat zawodowy).

NOWOŚĆ – Kształcenie specjalistyczne:

Kształcenie specjalistyczne (ang. „short-cycle higher education”) – forma kształcenia prowadzona przez uczelnie wyższe, odpowiadająca poziomowi

5 Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Studia w tej formie adresowane są do osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (można być przyjętym bez zdanej matury). Nauka trwa 3 semestry i zorientowana jest na rozwój umiejętności praktycznych.

Absolwenci kształcenia specjalistycznego otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Świadectwo to dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą być przyjęci na IV semestr wybranych studiów licencjackich lub magisterskich (jeśli w trakcie trwania nauki uzupełnią maturę).

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, jako pierwsza uczelnia w regionie rozpoczyna nauczanie na poziomie 5 PRK!

Proponowane kierunki:

 • Dyplomowany specjalista administracji
 • Dyplomowany specjalista do spraw BHP
 • Dyplomowany specjalista do spraw rachunkowości
 • Sekretarka medyczna – specjalista dyplomowany
 • Dyplomowany specjalista do spraw OZE

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza rekrutacyjnego

Studia w Kielcach? Wybierz WSAP!

Skip to content