Prowadzimy nabór na rok akademicki 2021/2022

Studia I stopnia (licencjat) niestacjonarne na kierunku: Administracja

Studia podyplomowe – najbogatsza oferta studiów z obszarów administracji, prawa i finansów, na kierunkach takich jak:

  • Administracja z elementami e-administracji,
  • Administracja i zamówienia publiczne,
  • Kadry, płace i ubezpieczenia społeczne,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Prawo w biznesie,
  • Rachunkowość budżetowa,
  • Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska,
  • Zarządzanie polityką społeczną,
  • Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • Zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat zawodowy).

NOWOŚĆ – Kształcenie specjalistyczne:

Kształcenie specjalistyczne (ang. „short-cycle higher education”) – forma kształcenia prowadzona przez uczelnie wyższe, odpowiadająca poziomowi

5 Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Studia w tej formie adresowane są do osób, które ukończyły szkołę ponadpodstawową (można być przyjętym bez zdanej matury). Nauka trwa 3 semestry

i zorientowana jest na rozwój umiejętności praktycznych.

Absolwenci kształcenia specjalistycznego otrzymują świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Świadectwo to dodatkowo upoważnia do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Absolwenci kształcenia specjalistycznego mogą być przyjęci na IV semestr wybranych studiów licencjackich lub magisterskich (jeśli w trakcie trwania nauki uzupełnią maturę).

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, jako pierwsza uczelnia w regionie!

Chcesz wiedzieć więcej?

Zadzwoń, napisz lub skorzystaj z formularza rekrutacyjnego

Studia w Kielcach? Wybierz WSAP!