Studia

Studia licencjackie na kierunku administracja Najpopularniejsze kierunki podyplomowe to:
  • Administracja z elementami e – admin.,
  • Administracja i zarządzanie publiczne,
  • Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z GIS,
  • Kadry – płace i ubezpieczenia społeczne,
  • Zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat),
  • Zamówienia publiczne,
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • Rachunkowość budżetowa,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Doradca restrukturyzacyjny i wiele in.