Studia Magisterskie

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE

26 marca 2004 roku została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, w której między innymi:

  • Uniwersytet Jagielloński zapewnia absolwentom licencjackiego kierunku administracji WSAP w Kielcach, możliwość kontynuowania studiów magisterskich na wydziale Prawa i Administracji UJ.
  • Studia na SUM trwają cztery semestry i kończą się wydaniem dyplomu magistra administracji UJ.
  • Zajęcia na SUM odbywają się w trybie zaocznym w piątki, soboty i niedziele i obejmują siedem zjazdów w semestrze.
  • Opłaty za studia ustalane są corocznie przez Senat UJ na wniosek Rady Wydziału Prawa i Administracji.
  • Współpraca oznacza także pomoc UJ w zakresie pozyskiwania kadry dla prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego WSAP w Kielcach, koordynację planów i programów studiów administracyjnych oraz współpracę naukową.

W roku akademickim 2005/06 pierwsza grupa absolwentów WSAP ukończyła studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji UJ.

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

W dniu 11 września 2000 roku została zawarta umowa pomiędzy Instytutem Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, na podstawie której absolwenci WSAP posiadający dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych są przyjmowani na studia magisterskie uzupełniające w Instytucie Nauk Politycznych w zakresie politologii w systemie studiów zaocznych.

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

Telefony:
41 368 66 61
41 330 37 88
41 368 60 77
662 364 359


Smiley face

Godło