Szkolenia Językowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach zakończyła projekt “WSAP – Wiedza, Sprawność, Administracja, Profesjonalizm – kursy ogólne szansą na wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Priorytet V, Działanie 5.2. “Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. “Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Projekt skierowany był do pracowników urzędów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa świętokrzyskiego.

Przeszkoliliśmy 170 osób w ramach kursu komputerowego oraz 111 osób w ramach kursu językowego.

Kurs językowy składał się z dwóch części:

  • kurs językowy (w łącznym wymiarze 150 godzin, 120 godzin zajęć prowadzonych metodą tradycyjną, 30 godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem e-learningu) ? zajęcia prowadzone były zarówno w siedzibach WSAP jak również ?ośrodkach zamiejscowych”. Kursy przeprowadzono na różnych poziomach zaawansowania:

– język angielski:
B2 – 10 osób,
B1 – 9 osób,
A2 – 43 osoby,
A1 – 40 osób

– język niemiecki:
A1 – 9 osób.

  • blok interpersonalny (w wymiarze 16 godzin) ? dwudniowe zajęcia ?w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych. Koszty zakwaterowania i utrzymania uczestników zajęć zostały pokryte z budżetu projektu.

Do egzaminu TELC przystąpiły 44 osoby, wynik pozytywny uzyskały 43 osoby.

Projekt zakończyła konferencja w Mąchocicach Kapitulnych w dniu 23 stycznia 2010 r.

Po części plenarnej nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów wraz z zaświadczeniami oraz zestawów upominkowych przez Rektora Uczelni.