Uczelnia

Jako pierwsi w regionie, w 1999 roku uruchomiliśmy studia na kierunku Administracja. Posiadamy największe doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej (rządowej, samorządowej i ogólnej ) na kierunku ADMINISTRACJA (studia I stopnia).

Dysponujemy bardzo dobrym zapleczem logistycznym, szkoła mieści się blisko centrum miasta i galerii handlowych. Studenci uczelni mają możliwość korzystania z biblioteki uczelnianej lub korzystania zasobów biblioteki uniwersyteckiej. Cieszymy się dobrą opinią wśród naszych absolwentów. Wyróżnia nas indywidualne podejście do studenta i wyjątkowa atmosfera.

Najpopularniejsze kierunki podyplomowe to:

  • Administracja z elementami e – admin.,
  • Administracja i zarządzanie publiczne,
  • Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z GIS,
  • Kadry – płace i ubezpieczenia społeczne,
  • Zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat),
  • Zamówienia publiczne,
  • Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • Rachunkowość budżetowa,
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • Doradca restrukturyzacyjny i wiele in.

Zapraszamy!