Kadra

Kadrę akademicką WSAP stanowią pracownicy naukowi renomowanych Uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Uniwersytetu Łódzkiego.

Ważną rolę w procesie kształcenia i uzyskiwaniu założonych efektów praktycznych programu stanowi bogata kadra wybitnych praktyków administracji złożona z wysokich urzędników służby cywilnej, pracowników RIO, samorządów, urzędu wojewódzkiego oraz innych praktyków administracji, specjalistów w różnych obszarach administracji i e-administracji.