Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach została utworzona na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej DNS-1-0145-236/RO/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r. i w dniu 14 czerwca 1999 r. wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych  (poz. 157), prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach (WSAP) działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 pozycja 572, z późn.zm. ),  oraz statutu.

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

Telefony:
41 368 66 61
41 330 37 88
41 368 60 77
662 364 359


Smiley face

Godło