Rektor

dr hab. Janina Kowalik profesor WSAP – Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.