Rektor

dr Jolanta Mikołajczyk  Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.