Zaznacz stronę

Zawarcie porozumienia z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej na prowadzenie badań

Miejski Urząd w Kielcach informuje, że dnia 02.09.2022r. doszło do podpisania porozumienia z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej na prowadzenie badań „Lokalny rynek pracy oczami poszukujących zatrudnienia” w 2022r.
Porozumienie zawarte jest na czas przeprowadzenia i opracowania także badań w latach 2023 oraz 2024 i jest powrotem do prowadzenia pogłębionych analiz lokalnego rynku przerwanych przez pandemię. Tegoroczny cykl badań rozpocznie się w październiku i potrwa do połowy grudnia. Jego wyniki pozwolą na lepsze dopasowanie ofert do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań osób poszukujących nowego zatrudnienia.

W ankiecie zostaną poruszone kwestie przeszkód w podjęciu zatrudnienia, cech wpływających na atrakcyjność oferty, a także skąd osoby poszukujące zatrudnienia czerpią informacje o potencjalnych pracodawcach.
MUP na spotkaniu reprezentował Dyrektor Artur Kudzia oraz zastępca Dyrektora Marek Hadała, który będzie odpowiedzialny za kontakt podczas realizacji zadania, natomiast WSAP Rektor dr hab. Janina Kowalik.

Skip to content