Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych

W dniu 12 lutego 2010 r. Rektor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach podpisał umowę licencyjną z Prezesem Zarządu Fundacji ECCC ( Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych) na utworzenie w Uczelni Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.
WSAP jako Ośrodek Egzaminacyjny ECCC:

  • Jest organizatorem Egzaminów ECCC.
  • Posiada licencję uprawniającą do przeprowadzania Egzaminów ECCC, udzieloną przez Fundację ECCC, potwierdzoną Certyfikatem Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.

Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zapewnia:

  • Organizację i przeprowadzanie Egzaminów ECCC.
  • Dostęp do Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
  • Wydruk certyfikatów i przekazanie ich egzaminowanym.
  • Obsługę finansową egzaminów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.eccc.com.pl
oraz pod nr tel. 41 368 66 61