Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach jest certyfikowanym centrum egzaminacyjnym ECDL.
Dzięki uczestnictwu w kursach możesz otrzymać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence),  który to jest certyfikatem poświadczającym, że jego posiadacz zdał pomyślnie teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych pojęć technologii informatycznej i sześć egzaminów praktycznych sprawdzających umiejętność obsługi komputera.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ecdl.pl
oraz pod nr tel. 41 368 66 61