Uczenie się przez całe życie (LLP) – Erasmus

 

Wstęp

Wstęp
Informujemy, że ruszyła oficjalna, dwujęzyczna strona polskich obchodów 25-lecia programu Erasmus. Na potrzeby tego wydarzenia Narodowa Agencja Programu LLP przygotowała jubileuszową stronę internetową.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

http://konferencje.frse.org.pl/erasmus25

Informacje

Informacje
W roku 2003 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach uzyskała Kartę Erasmusa uprawniającą ją do udziału w programie edukacyjnym UE Socrates-Erasmus. Program ten umożliwia uczelni wysyłanie studentów do uczelni partnerskich za granicą, po uprzednim podpisaniu dwustronnej umowy (Bilateral Agreements) z uczelniami partnerskimi.

W latach 1995?2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 jest częścią programu ?Uczenie się przez całe życie? (LLP ? The Lifelong Learning Programme), którego celem jest przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Program Erasmus daje szanse młodym ludziom na realizowanie części studiów w innej szkole wyższej. Jest to niejako wypełnienie dziedzictwa Erazama z Rotterdamu, który na przłowmie wieków XV i XVI opłacał biednym, zdolnym studentom naukę w wyższych uczelniach.

Dziś w tym prestiżowym programie uczestniczy około 90 % europejskich uczelni. W przeciągu lat 1998-2010 wyjechało 93 807 polskich studentów.

Dzięki programowi studenci WSAP mają możliwość uczestniczenia w jednosemestralnych studiach zagranicznych, a semestr ten jest wliczany w okres nauki w WSAP. W czasie studiów za granicą studenci mogą uczęszczać na bezpłatne kursy językowe oraz podjąć dodatkową pracę. Wyjazdy studentów są wspierane finansowo przez system grantów przyznawanych przez uczelnie z budżetu programu. Stawki te wahają się w zależności od kraju i jego zamożności, kosztów utrzymania.
W roku 2004 w programie wymiany wzięło udział 2 studentów WSAP, w roku 2006 od marca do sierpnia studentka III- go roku studiów dziennych WSAP Renata Gorzelak odbyła 1-semestralne studia w Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege w Berlinie.
W ramach Erasmusa można wyjechać tylko raz na studia i raz na praktykę.

To, czego student się nauczy w czasie takiego wyjazdu, w dużej mierze zależy od niego samego. Wpływ ma też uniwersytet, na jaki trafi. Ale jedno jest pewne, “erasmusowiec” może w ten sposób sprawdzić samego siebie, zaznajomić się z obcą kulturą, posdzkolić język, pogłębić wiedzę, ale też otworzyć się na, czasami dla nas inny, świat, staćsię bardziej tolerancyjnym i przeżyć prawdziwą przygodę 🙂

Rekrutacja

Rekrutacja
Regulamin kwalifikacyjny:

  • Ukończony pierwszy rok studiów
  • Średnia ocen, co najmniej 4,0 (pod uwagę bierze się średnią ocen z zaliczeń uzyskanych od początku studiów)
  • Dobra znajomość języka obcego (pod uwagę bierze się ostatnio otrzymaną w indeksie ocenę z języka wybranego jako język studiowania
  • Aktywny udział w życiu Uczelni

Student zobowiązany jest do złożenia podania-eseju wraz z kwestionariuszem uczestnictwa. Wyniki konkursu w postaci listy rankingowej ogłaszane są po posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej. Zakwalifikowane zostają wnioski, które zdobędą od 75% do 100% punktów.

Dokumenty

Dokumenty
Deklaracja Polityki Erasmusa
Erasmus Policy Statement

Karta Erasmusa

Regulamin Uczestnictwa w Programach Współpracy Międzynarodowej
Dokumenty pozostałe:

Tabela stawek stypendiów (2011/12) – dla pracowników – wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne
Zasady finansowania wyjazdów studentów (2011/12)

Formularz zgłoszenia kandydatury
Formularz dotyczący wymagań formalnych eseju

Karta Studenta Erasmusa – przydatne informacje dla studentów

Wiele przydatnych informacji znajdziesz bezpośrednio na stronie: www.erasmus.org.pl

Wszystkich studentów wyjeżdzających w ramach programu ERASMUS zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Przewodnika finansowego studentów Erasmusa : http://www.kontostudenta.pl/erasmus/przewodnik.html

Europejska Encyklopedia Krajowych Systemów Edukacji (EURYPEDIA) – nowe, internetowe, stale aktualizowane źródło informacji an temat systemów edukacji w Europie oraz najnowszych reformach w tej dziedzinie.

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

Telefony:
41 368 66 61
41 330 37 88
41 368 60 77
662 364 359


Smiley face

Godło