Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci został stworzony przez Komisję Europejską w 1994 roku w celu wdrażania polityki Unii Europejskiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego poprzez promowanie ?Europy wiedzy? oraz wspieranie polityki kształcenia ustawicznego. Program służy promocji i poprawie jakości systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Od marca 1998 r. Polska uczestniczy w programie Leonardo da Vinci.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach pragnąc jak najlepiej realizować potrzeby studentów wynikające z profilu zawodowego Uczelni bierze udział, od roku 2003, w kilkutygodniowych stażach zawodowych – kiedyś w ramach programu Leonardo da Vinci, obecnie w ramach programu ?Uczenie się przez całe życie? w programie Erasmus. Studenci WSAP mają szansę odbyć staże zawodowe w urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, działach współpracy międzynarodowej uczelni oraz w firmach szkoleniowych w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii, Rumunii, Bułgarii, w Islandii.
Celem projektu jest zdobycie przez studentów WSAP europejskich kwalifikacji w zakresie administracji, nabycie nowych umiejętności zarówno zawodowych, jak i językowych, to połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie- wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy. Informacja o odbytym stażu zostaje umieszczona w suplemencie do dyplomu, co w znacznym stopniu podnosi atrakcyjność absolwenta jako potencjalnego pracownika oraz pozwala na wyróżnianie się na rynku pracy.

Kryterium oceny

Warunkiem uczestnictwa w programie jest wpis na co najmniej 2 semestr studiów, wysoka średnia ocen z zaliczeń uzyskanych od początku studiów i dobra ocena z języka obcego w którym odbywany będzie staż (pod uwagę bierze się ostatnio otrzymaną w indeksie ocenę z języka wybranego jako język studiowania w uczelni partnerskiej), zaangażowanie w życie Uczelni oraz złożenie eseju dotyczącego celu stażu. Informacja o odbytym przez studenta stażu zagranicznym zostaje umieszczona w suplemencie do dyplomu, który jest wydawany przez Uczelnię wszystkim jej absolwentom oraz w dokumencie Europass Mobility, potwierdzającym odbycie europejskiego stażu. Dokumenty te w znakomity sposób zwiększają atrakcyjność zawodową absolwentów WSAP wśród pracodawców UE.

Staże w roku akademickim 2003/2004 w ramach programu Leonardo da Vinci:

Anglia – Somerset County Council – Yeovil
Włochy – Ufficio-Europa-Settore Primario – Salerno; Solumbria Soc. coop.a.r.l.- Perugia

Staże w roku akademickim 2004/2005 w ramach programu Leonardo da Vinci:

Anglia – Sherbone Area Partnership
Belgia – Centre d’Economie sociale/EMES Network – Liege
Bułgaria – Agency for Regional Development and Business Cente – Vidin
Hiszpania – Universidad Ray Juan Carlos – Madrit, Instituto de Estudios Juridicos Internacionales AM Transnational; Sevilla Las Irlandesas School – Sevilla
Islandia – GoPro Ltd – Software development and production, Reykjavik Radhus – Reykjavik
Niemcy – Humboldt Universität zu Berlin Bezirksmat Lichtenberg zu Berlin UE – Beauftragte
Rumunia – National Agency of Civil Sevants – Bukareszt

Staże w roku akademickim 2005/2006 w ramach programu Leonardo da Vinci:

Anglia – Sherbone Area Partnership ? Sherbone; Yeovil Trinity Foyer Project – Yeovil
Islandia –  GoPro Ltd – Software development and production
Belgia –  Centre d’Economie sociale/EMES Network ? Liege

Staże w roku akademickim 2006/2007 w ramach programu Leonardo da Vinci:

Anglia – Sherbone Area Partnership ? Sherbone; Yeovil Trinity Foyer Project – Yeovil
Irlandia – Cork Country Council, Cork Transnational Interconnection Ltd., CorkCobh & Harbur Chamber of Commerce – Cork
Islandia – GoPro Ltd – Software developent and production – Reykjavik
Hiszpania – AM Transnational – Sevilla, Kancelaria Adwokacka, Szkoła Irlandzka
Niemcy – Humbold Universität zu Berlin; Fachhochschule Kehl ? Kehl

Staże w roku akademickim 2007/2008 w ramach programu LLP Erasmus:

Anglia – Sherborne Area Partnership; Somerset County Council – Yeovil
Irlandia – Cork Transnational Interconnection Ltd. – Cork
Islandia – Haskoli Islands – Reykjavik


Staże w roku akademickim 2008/2009 w ramach programu LLP Erasmus:

Anglia – Sherborne Area Partnership; Somerset County Council – Taunton
Grecja – Travelmed