Zaznacz stronę
 • uzyskasz wiedzę i umiejętności, na których Ci zależy,
 • uczelnia będzie brała pod uwagę komfort studenta w procesie kształcenia,
 • w kontaktach z uczelnią i kadrą skorzystasz z Wirtualnego Dziekanatu, dającego bieżący wgląd do wyników zaliczeń i egzaminów,
 • zjazdy nie będą kolidowały z pracą, ponieważ odbywają się tylko w soboty i niedziele,
 • będziesz miał dostęp zdalnego nauczania (w razie potrzeby) oraz do materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • administracja uczelni oraz wykładowcy będą Cię traktowali jak partnera.
 • Będziesz miał możliwość otrzymania stypendiów:
  • stypendium rektora (naukowe) do 1 100 zł/mc
  • stypendium socjalne do 900 zł/mc
  • Gwarantowane stypendium dla osób niepełnosprawnych do 900 zł/mc
  • zapomoga do 1 200 zł
Skip to content