Zaznacz stronę
  • uzyskasz wiedzę i umiejętności, na których Ci zależy,
  • uczelnia będzie brała pod uwagę komfort studenta w procesie kształcenia,
  • w kontaktach z uczelnią i kadrą skorzystasz z Wirtualnego Dziekanatu, dającego bieżący wgląd do wyników zaliczeń i egzaminów,
  • zjazdy nie będą kolidowały z pracą, ponieważ odbywają sie tylko w soboty i niedziele,
  • będziesz miał dostęp zdalnego nauczania (w razie potrzeby) oraz do materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
  • administracja uczelni oraz wykładowcy będą Cię traktowali jak partnera.
Skip to content