Studia I stopnia – kierunek ADMINISTRACJA (nst.)

Studia Podyplomowe:

Administracja z elementami E-Administracji

Administracja i Zarządzanie Publiczne

Administracja i Zamówienia Publiczne

Rachunkowość Budżetowa

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Kadry i Płace

Zarządzanie w transporcie i Spedycji (certyfikat)

Gospodarka Przestrzenna i Ochrona Środowiska

Zamówienia Publiczne