Zaznacz stronę

Studentami WSAP mogą zostać osoby mające wykształcenie średnie /świadectwo dojrzałości/  i pragnące zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w szczególności do pracy w administracji publicznej lub gospodarczej.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach kształci na poziomie studiów pierwszego stopnia w systemie niestacjonarnym na kierunku: Administracja.

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata administracji. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Uczelnia prowadzi nabór dwa razy do roku: w semestrze zimowym oraz letnim.

Absolwent WSAP może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, może również dalej kształcić się na studiach podyplomowych.

Termin składania dokumentów

W semestrze zimowym dokumenty należy składać do 15 września, w semestrze letnim do 15 marca.

Wymagane dokumenty

Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w sekretariacie Uczelni następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Kwestionariusz osobowy
  • Świadectwo dojrzałości lub jego notarialne potwierdzenie
  • 1 zdjęcie dowodowe

Opłaty

Nauka w WSAP jest odpłatna

  • Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł.

Czesne w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

  • Rok 1 – 350 zł. miesięcznie
  • Rok 2 – 360 zł. miesięcznie
  • Rok 3 – 370 zł. miesięcznie

Płatne do 10-go każdego miesiąca

Czesne należy wpłacać na konto Uczelni:

ING BANK ŚLĄSKI

05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

Informacji udziela sekretariat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pod numerem telefonu: 41 368-66-61, 662-364-359

Skip to content