Zaznacz stronę

Studia podyplomowe dają szansę osobom z wyższym wykształceniem na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy. Aktualizują wiedzę, poszerzają i pomagają uzyskać nowe kwalifikacje. Często ich posiadanie jest niezbędne do uzyskania awansu zawodowego albo zdobycia pracy.

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby z wykształceniem wyższym magisterskim, licencjackim, inżynieryjnym.

Uczelnia prowadzi nabór dwa razy do roku: w semestrze zimowym oraz letnim.

Studia trwają 9 miesięcy,  zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach umożliwiających bezpośredni kontakt uczestników studiów z prowadzącymi.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem testowym.

Termin składania dokumentów

W semestrze zimowym dokumenty należy składać do 15 września, w semestrze letnim do 15 marca.

Wymagane dokumenty

Na adres Uczelni należy przesłać lub osobiście złożyć w sekretariacie Uczelni następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie na studia
  • Kwestionariusz osobowy
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów
  • 1 zdjęcie dowodowe

Opłaty

Nauka w WSAP jest odpłatna

  • Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł.
  • Kwoty czesnego na poszczególne kierunki podane zostały w tabelce informacyjnej dla poszczególnych kierunków
  • brak opłaty wpisowej

Czesne płatne jest w czterech równych ratach /październik, grudzień, marzec, maj/ lub w ratach dostosowanych do potrzeb studenta po uzgodnieniu z kwesturą uczelni.

Czesne należy wpłacać na konto Uczelni:

ING BANK ŚLĄSKI

05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

Informacji udziela sekretariat Uczelni czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pod numerem telefonu: 41 368-66-61, 662-364-359

Skip to content