Zapraszamy do rekrutacji  na studia  Studia I Stopnia ( licencjackie)  na kierunku ADMINISTRACJA  specjalność  Zarządzanie Publiczne oraz Na Studia podyplomowe: Administracja z elem. e-Administracji Administracja i zarządzanie publiczne Administracja i zamówienia...