Zapraszamy do rekrutacji na studia!

Studia I stopnia – kierunek ADMINISTRACJA (nst.) Studia Podyplomowe: Administracja z elementami E-Administracji Administracja i Zarządzanie Publiczne Administracja i Zamówienia Publiczne Rachunkowość Budżetowa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Kadry i Płace...

Weekendowe warsztaty zamówień publicznych

  Zapraszamy do rekrutacji na weekendowy kurs  Zamówienia publiczne! Organizatorzy:Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – KielcePracownia Zamówień Publicznych – Piotr SperczyńskiSOA – Service Oriented Architecture – Grzegorz Basiński Terminy rozpoczęcia...

Platforma e-lerningowa WSAP

Zapraszamy studentów do korzystania z zasobów zamieszczanych sukcesywnie na platformie e-learningowej WSAP pod adresem: https://wsap-kielce.moodle.org.pl/ Korzystając z wiadomości przesłanych Państwu na maile, należy wejść do platformy a następnie wejść na zakładkę...