Rekrutacja zimowa na studia!

Rekrutacja zimowa na studia!

Zapraszamy na studia I stopnia i studia podyplomowe – rekrutacja zimowa już ruszyła! Studia I stopnia (Administracja) Studia podyplomowe i NOWOŚĆ, jedyne w regionie: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (przygotowanie do egzaminu na doradcę...

Kursy

  Centrum Kształcenia Ustawicznego WSAP zaprasza na kursy:       przegotowujące do egzaminu na Certyfikat Przewoźnika Drogowego Kurs Archiwalno-Kancelaryjny Weekendowy Kurs Zamówień Publicznych Mediator             ...

Zapraszamy do rekrutacji na studia!

Studia I stopnia – kierunek ADMINISTRACJA (nst.)Studia Podyplomowe:   Administracja i Zarządzanie Publiczne Administracja i Zamówienia Publiczne Rachunkowość Budżetowa Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Kadry – Płace – Ubezpieczenia Społ....

Weekendowe warsztaty zamówień publicznych

Centrum Kształcenia Ustawicznego WSAP zaprasza na kursy: przegotowujące do egzaminu na Certyfikat Przewoźnika Drogowego Kurs Archiwalno-Kancelaryjny Weekendowy Kurs Zamówień Publicznych  Organizatorzy: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – Kielce Pracownia Zamówień...

Platforma e-lerningowa WSAP

Zapraszamy studentów do korzystania z zasobów zamieszczanych sukcesywnie na platformie e-learningowej WSAP pod adresem: https://wsap-kielce.moodle.org.pl/ Korzystając z wiadomości przesłanych Państwu na maile, należy wejść do platformy a następnie wejść na zakładkę...