Zaznacz stronę

Rekrutacja w toku! 📢🚀

Studia I stopnia na kierunku Administracja oferują solidne przygotowanie do pracy w różnorodnych dziedzinach administracji – od samorządowej po rządową, w służbach celnych, izbach skarbowych czy nawet w sektorze prywatnym. 🏢📚

Co zyskujesz po ukończeniu?

  1. Umiejętność radzenia sobie z problemami zawodowymi.
  2. Sprawną komunikację w miejscu pracy. 🗣️
  3. Biegłość w korzystaniu z nowoczesnych technik biurowych.
  4. Kompetencje w pracy zespołowej i kierowaniu małymi grupami. 👥

Za Twoimi studiami stoją solidne fundamenty naukowe, obejmujące wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawa, administracji czy psychologii społecznej.

Studia trwają 6 semestrów w trybie niestacjonarnym, kończące się tytułem licencjata. W trakcie edukacji oferujemy praktyki w wybranych urzędach oraz możliwość korzystania z naszej platformy do nauki zdalnej i dostępu do materiałów dydaktycznych. 🌐🎓

Jeśli myślisz o dalszej nauce, nasz program stanowi doskonałe przygotowanie do studiów II stopnia!

Dajemy też elastyczność w nauce – zajęcia dostępne w systemie hybrydowym lub całkowicie zdalnym.

Nie czekaj! Dołącz do nas i rozwijaj swoją karierę w administracji. 🌟🎉

Skip to content