Zaznacz stronę

Studia I stopnia na kierunku ADMINISTRACJA trwają 6 semestrów. Mogą je podjąć kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.


Na każdym semestrze odbywa się 6-7 zjazdów w systemie sobotnio-niedzielnym.

Według programu studiów, dla ich ukończenia wymagane jest uzyskanie 180 punktów ECTS.

W trakcie studiów słuchacze odbywają praktyki zawodowe związane z kierunkowymi efektami uczenia się w wymiarze po 240 godzin lekcyjnych przez cztery semestry. Efekty uczenia się praktycznych umiejętności w trakcie praktyk zawodowych pokrywają 28 punktów ECTS.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, w trakcie którego przeprowadza się obronę pracy dyplomowej.

W trakcie studiów istnieje możliwość otrzymywania stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla studentów osiągających wysokie wyniki nauczania.

Skip to content