Zaznacz stronę

Studia I stopnia

Studia I stopnia na kierunku ADMINISTRACJA trwają 6 semestrów. Mogą je podjąć kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Na każdym semestrze odbywa się 6-7 zjazdów w systemie sobotnio-niedzielnym. Według programu studiów, dla ich ukończenia wymagane jest uzyskanie...
Skip to content