Zaznacz stronę

Studia podyplomowe mogą podjąć zainteresowani, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia. Studia trwają 9 miesięcy, w trakcie których odbywa się 6-7 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Studia podyplomowe we WSAP, niezależnie od kierunku, kładą nacisk na rozwój u słuchaczy kompetencji w zakresie wiedzy oraz praktycznych umiejętności.


W trakcie studiów słuchacze mają do uzyskania 30 punktów ECTS.

Regulamin studiów podyplomowych WSAP przewiduje egzamin końcowy w formie testu jednokrotnego wyboru. Regulamin nie przewiduje pisania i obrony pracy końcowej.

Skip to content