Zaznacz stronę

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe mogą podjąć zainteresowani, którzy ukończyli co najmniej studia I stopnia. Studia trwają 9 miesięcy, w trakcie których odbywa się 6-7 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Studia podyplomowe we WSAP, niezależnie od kierunku, kładą nacisk na rozwój u...
Skip to content