Zaznacz stronę

TERMIN: 21-22 oraz 28-29 września 2024 r.

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 9:00 – 16:30 oraz w niedziele w godz. 9:00 – 16:30.

Czterech wykładowców – praktyków,

Dwa weekendy

Teoria i warsztaty praktyczne.

😀Dlaczego warto przyjść na nasze szkolenie na mediatorów?

☺️Ponieważ, odbycie takiego szkolenia, to nie tylko wykład, ale i profesjonalne warsztaty, solidna dawka wiedzy na temat konfliktów i ich rozwiązywania.

A dla kogo przede wszystkim?

 • dla pedagogów, psychologów
 • prawników
 • nauczycieli,
 • pracowników HR
 • kadry zarządzającej

😀Praktycy zawodu podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem, które potem możesz wykorzystać jako mediator lub na innym polu zawodowym, bądź prywatnym.

😀zapraszamy, złóż zgłoszenie telefonicznie tel. 41 330 37 88; 662 364 359 ☺️

MIEJSCE: Kielce (WSAP), ul. Staffa 7

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 9:00 – 16:00  oraz w niedziele w godz. 9:00 – 16:00.

Cel szkolenia:

Organizowane przez nas szkolenie ma przygotować Państwa do pełnienia funkcji mediatora – to jest cel podstawowy.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych: analiza i rozpoznanie konfliktu, praktyczne stosowanie technik mediacji, czy konstruowanie ugody. W ramach warsztatów będą też prowadzone symulacje mediacji.

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
– efektywnej komunikacji,
– budowania porozumienia,

– wygaszania emocji
– prowadzenia dyskursu z osobami o odmiennych stanowiskach,
– efektywnego zarządzania procesami grupowymi,
– prezentowania własnego stanowiska.

Adresaci szkolenia to:

Nasze szkolenie są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które pomogą Ci rozwiązywać i niwelować konfliktowe sytuacje w życiu codziennym (w pracy lub w domu)

 Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Państwa nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

 Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2023 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

I. Konflikt:

-Rozstrzyganie i rozwiązywanie konfliktów/ sporów.

-Teoria konfliktu w tym rozwiązania i pseudorozwiązania konfliktów.

-Umiejętność dokonania analizy i zarządzania konfliktem, w tym uzasadnionego wyboru strategii i
metody rozwiązania sporu.

II. Efektywna komunikacja:
– Rola i wykorzystanie języka w mediacji
– Komunikacja werbalna i niewerbalna
– Techniki komunikacyjne.

III. Negocjacje:
– Podstawowe pojęcia: negocjacje pozycyjne, integracyjne, BATNA, WATNA, ZOPA
– Strategie negocjacyjne i umiejętność zarządzania procesem negocjacji.

IV. Podstawy mediacji – definicje, cele, etapy postępowania mediacyjnego, standardy mediacji, strategie
i rodzaje mediacji, korzyści z mediacji, opłacalność, odformalizowany charakter. Typy mediacji ze
względu na przedmiot konfliktu/sporu.

V. Zasady mediacji
VI. Osoba mediatora
VII. Wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.

VIII. Ograniczenia mediacji.

IX. Rola stron, pełnomocników i innych uczestników mediacji

X. Umiejętności i techniki zarządzania procesem mediacji, w tym między innymi korzystanie ze
wspólnych i indywidualnych spotkań; Umiejętność komediacji/ współmediacja.

X. Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego.

XI. Symulacje mediacji w sprawach wybranego rodzaju

XII. Warsztaty w zakresie:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. „monologu mediatora” i zawierania umowy o  mediację.
2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
6. Umiejętność sporządzania ugody – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką.
8. Umiejętność współpracy ze  specjalistami merytorycznymi.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Jako Uczestnicy szkolenia otrzymacie Państwo autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentacji sporządzanych w procedurze mediacji.

CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 23 marca 2023 r. r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

Cena: 1490 zł

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Skip to content